Wsparcie dziennikarstwa lokalnego

Ten projekt, wspierany przez Thomson Foundation, ma na celu wzmacnianie lokalnych, niezależne mediów w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z ekspertami Gazety Wyborczej i Thomson Foundation tworzymy i wdrażamy strategie redakcyjne i biznesowe lokalnych wydawców, i poprzez dywersyfikację ich przychodów, lepszą wiedzę na temat ich czytelników i lepsze struktury redakcyjne budujemy przeciwwagę dla mediów lokalnych kontrolowanych przez rząd.

Pozostałe projekty