Szkoła Redaktorów

By tworzyć jak najlepsze dziennikarskie treści powstające dla wyborcza.pl oraz wysokieobcasy.pl łączymy wiedzę doświadczonych redaktorów magazynowych z nowoczesnymi kompetencjami dziennikarskimi.
Od początku istnienia programu w 2018 roku, uczestniczyło w nim ponad 65 dziennikarzy i redaktorów, a także 36 zaproszonych ekspertów z mediów polskich i zagranicznych.
Szkoła to specjalny program, gdzie zostało stworzone środowisko do nauki oraz rozwoju zawodowego dla dziennikarzy i redaktorów. Wierzymy, że program jest skuteczną odpowiedzią na pilną potrzebę kultywowania najwyższych standardów dziennikarskich i krytycznego myślenia w czasach, gdy fake news, dezinformacja i brak zaufania społecznego do mediów stały się standardem. Przerabiamy: news i temat, sylwetkę , biq data i fact-checking, wywiad, dziennikarstwo śledcze, publicystykę, SEO oraz dystrybucję treści, dziennikarstwo specjalistyczne, recenzję i krytykę, reportaż, jak tworzyć magazyn oraz solution journalism, czyli dziennikarstwo rozwiązań. Koncentrujemy się na reakcjach na problemy społeczne, a nie tylko na samych problemach. Opowiadamy historie o rozwiązaniach, opartych na wiarygodnych dowodach, które wyjaśniają, jak i dlaczego rozwiązania działają lub nie działają.
Program stworzyli: Paweł Goźliński, naczelny Wydawnictwa Agora oraz Daniela Werbeniec menadżerka projektów specjalnych Fundacji Gazety Wyborczej.

Pozostałe projekty