O fundacji

Wolność słowa, demokracja, tolerancja, prawa człowieka, równouprawnienie… to elementy kodu DNA Gazety Wyborczej.

Od 30 lat angażujemy się w najważniejsze tematy społeczne w duchu dziennikarstwa obywatelskiego. Będziemy robić to nadal. W ostatnich czasach dobitnie przekonaliśmy się o tym, jak ważne są wolne media. Pragnąc wspierać rozwój niezależnego dziennikarstwa i rzetelny przekaz medialny powołaliśmy Fundację Gazety Wyborczej.

Promujemy inicjatywy społeczne i projekty obywatelskie oraz wszelkie aktywności na rzecz poszerzania wolności mediów, podnoszenia jakości dziennikarstwa, rozwijania edukacji i krytycznego myślenia.

Naszym celem jest ogólnopolska i międzynarodową działalność oświatowa i kulturalna w zakresie dziennikarstwa, kultury i sztuki, a także integracja środowisk naukowego, dziennikarskiego, artystycznego i biznesowego wokół najważniejszych tematów współczesnego świata – pokoju, wolności, demokracji i praw obywatelskich.

W 2022 roku Fundacja Gazety Wyborczej została uhonorowana nagrodą Golden Pen of Freedom Światowego Stowarzyszenia Mediów WAN-IFRA za wspieranie rozwoju mediów i pomoc dziennikarzom w Ukrainie.

Obszary naszej działalności

niezależne dziennikarstwo
edukacja
prawa człowieka i obywatela
kultura i sztuka

W ramach Fundacji Gazety Wyborczej będziemy:

organizować szkolenia, konferencje i debaty poświęcone zagadnieniom rozwoju niezależnych mediów i rzetelnego przekazu informacji
urządzać wystawy i koncerty, a także zbiórki pieniężne i rzeczowe na rzecz realizacji celów Fundacji
przeprowadzać i finansować badania opinii publicznej i zbiórki podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa
finansować i promować niezależne projekty dziennikarskie dotyczące obszarów działalności Fundacji
zapewniać dostęp do rzetelnej wiedzy ze świata poprzez publikację artykułów pochodzących z najważniejszych tytułów prasy zagranicznej

Nad programem Fundacji i jego realizacją czuwa Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd

Jarosław Kurski Prezesem zarządu jest Jarosław Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”,

Rada fundacji

Wojciech Bartkowiak Wojciech Bartkowiak
Przewodniczący rady, Członek Zarządu Agora S.A. związany z Gazetą Wyborczą od 1991 roku.
Grzegorz Piechota Grzegorz Piechota
wieloletni dziennikarz Gazety Wyborczej, wykładowca na Uniwersytecie w Oksfordzie i w Harvard Business School
Anna Kryńska-Godlewska Anna Kryńska-Godlewska
członek Zarządu Agora S.A, menadżerka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami kapitałowymi
Adam Ringer Adam Ringer
ekonomista i biznesmen, współwłaściciel kawiarni Green Caffe Nero i firmy Paragona, która organizuje pracę dla lekarzy i pielęgniarek za granicą
Peter Wolodarski Peter Wolodarski
redaktor Naczelny "Dagens Nyheter", szwedzkiej gazety codziennej

Zespół fundacji

Jakub Kibitlewski Jakub Kibitlewski
student interdyscyplinarnych studiów Amerykanistycznych na Freie Universitaet Berlin i New York University, z Gazetą Wyborczą związany od 2020. Redaktor News from Poland, koordynator Szkoły Redaktorów.
Piotr Stasiński Piotr Stasiński
dziennikarz, redaktor, wieloletni wicenaczelny Gazety Wyborczej. Doradca Fundacji Gazety Wyborczej
Danuta Kowalska-Molak Danuta Kowalska-Molak
specjalistka w zakresie rozliczania projektów europejskich, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i SGH w dziedzinie administrowania funduszami unijnymi. Z Gazetą Wyborczą związana od 2006 roku, w Fundacji kierowniczka ds. finansów.
Agnieszka Bichler Agnieszka Bichler
asystentka, wsparcie administracyjne w projektach Fundacji. Z Gazetą Wyborczą związana od 2000 roku.

Nasi partnerzy

Do pobrania