Program dziennikarstwa śledczego

Dziennikarstwo śledcze jest unikalnym narzędziem czwartej władzy w kontrolowaniu ludzi i instytucji zaufania publicznego. To właśnie dzięki dziennikarzom śledczym o politykach ukuło się powiedzenie, że mimo władzy są „słabi jak muchy, bo można ich zabić gazetą”.

Dziennikarstwo śledcze uzdrawia relacje społeczne, jest potrzebne demokratycznemu społeczeństwu i każdemu obywatelowi. Dziennikarze patrzą władzy na ręce po to, by jej nie nadużywała, by nikt nie był ponad prawem i nie czuł się bezkarny.

Dziennikarskie śledztwa są czasochłonne, materiał zbiera się miesiącami, a aparat upartyjnionego państwa jest często przeciwko wolnym mediom – przeciwko nim i ich dziennikarzom wytacza się sprawy sądowe, a ludzie władzy chcą ich uciszyć i wykorzystują do tego publiczne pieniądze i publiczne instytucje.

Fundacja Gazety Wyborczej powołała Program Dziennikarstwa Śledczego, który wspiera tworzenie reportaży śledczych w Polsce. Zależy nam na demokracji, prawach człowieka i mediach, które nie boją się patrzeć władzy na ręce.

Program i rekrutacja do niego zostanie uruchomiony z początkiem września 2021 roku.

Więcej informacji na stronie www.dziennikarstwosledcze.pl

***

Program Dziennikarstwa Śledczego Fundacji Gazety Wyborczej został zainicjowany na finansowym fundamencie obywatelskiego funduszu założycielskiego, na który złożyły się donacje od Czytelników Gazety Wyborczej. 

Fundacja Gazety Wyborczej pozyskuje również prywatnych i instytucjonalnych partnerów finansowych, dzięki którym Program może się rozwijać. 

Fundusz Rodziny Krychów wspiera Fundację Gazety Wyborczej w rozwoju Programu i finansowaniu Funduszu prawnego.

Pozostałe projekty