Re:memory – multimedialne historie lokalne

Wychodząc naprzeciw niepokojom o wzrastającą polaryzację i nastroje ksenofobiczne w Europie, Fundacja Gazety Wyborczej łączy siły z Centrum Edukacji Obywatelskiej w projekcie „Re:memory – multimedialne historie lokalne” o historii XX wieku.

W programie młodzież z 50 szkół przygląda się lokalnym wydarzeniom z okresu 1918–1948 pod kątem mechanizmów społecznych związanych z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem, przesiedleniami, propagandą. Zależy nam na podjęciu refleksji zarówno nad doświadczeniami drugiej wojny światowej i, jak i okresem II Rzeczpospolitej (osadzonym w szerszym kontekście procesów zachodzących wówczas w Europie) oraz pierwszymi latami powojennymi. Nacisk kładziemy na krytyczną analizę źródeł, procesów i mechanizmów, które można zaobserwować również współcześnie.

Uczniowie i uczennice analizują źródła historyczne i na ich podstawie tworzą multimedialne reportaże, w których przygotowaniu pomogą zespołom warsztaty z dziennikarzami regionalnymi. Młodzież podejmuje też działania twórcze w przestrzeni publicznej, by upamiętnić wybrane wydarzenie lub zamanifestować postawę otwartości, szacunku, niezgody na nietolerancję dzisiaj.

Program realizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem projektu jest Fundacja Gazety Wyborczej. Program wspiera finansowo Fundacja EVZ Pamięć – Odpowiedzialność – Przyszłość.

Pozostałe projekty