Polityka prywatności i Polityka „Cookies”

Fundacji Gazety Wyborczej

 

I. Ochrona danych osobowych

Fundacja Gazety Wyborczej z całkowitą powagą traktuje ochronę danych osobowych. Z tego powodu chcielibyśmy Cię poinformować, jakie dane są przechowywane i w jaki sposób z nich korzystamy. 

 1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Fundacja Gazety Wyborczej z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760539; tel. 694 401 246,
  e-mail: fundacja@wyborcza.pl
 2. Fundacja Gazety Wyborczej ustanowiła INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować pisząc na adres email: fundacja@wyborcza.pl
 3. Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli RODO przetwarzanie danych opiera się na jednej z następujących podstaw prawnych:
 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym momencie;
 • w celu ustanowienia lub realizacji umowy lub innych bezpośrednio powiązanych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu umożliwienia wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Gazety Wyborczej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów Fundacji Gazety Wyborczej, chyba że przeważają Państwa interesy lub podstawowe prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Fundacja Gazety Wyborczej przetwarza Twoje dane osobowe w przypadkach gdy:

 • wspierasz działalność statutową Fundacji poprzez dokonywanie wpłat on-line,
 • kontaktujesz się z Fundacja za pomocą formularza udostępnionego w serwisie www,
 • zapisujesz się do newslettera Fundacji.
 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać przekazane innym firmom lub osobom prawnym, w szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, firmom mediów społecznościowych, dostawcom usług płatniczych, kancelariom prawnym, firmom kurierskim, etc.), partnerom kampanii, w szczególności spółce Agora S.A. i innym spółkom z grupy Agora S.A. i władzom państwowym (np. urzędom skarbowym w związku z informacjami podatkowymi).

 1. Retencja danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne do celów, dla których są gromadzone, np.  spełnienie wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu –przez czas, w którym możesz wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Fundacja przetwarza Twoje dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe (np. wpłata tytułem darowizny).

Dla celów statutowych Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Fundacja zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

 1. Dokumentacja fotograficzna lub filmowa

Podczas spotkań, uroczystości, imprez kulturalnych, zawodów sportowych, wydarzeń publicznych i tym podobnych wydarzeń organizowanych przez Fundację Gazety Wyborczej w ramach jej działalności statutowej mogą być wykonywane zdjęcia i filmy. Zdjęcia i filmy mogą być publikowane na naszych stronach internetowych lub stronach internetowych, z którymi współpracujemy w celach informacyjnych lub promocyjnych. Publikacja zdjęć odbywa się na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.). Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu lub filmie przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii lub filmu z serwisów i stron internetowych. Żądanie usunięcia należy wysłać na adres e-mail: fundacja@wyborcza.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.

 1. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Gazety Wyborczej, przysługują Ci następujące prawa:

 1. dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. jeśli udzieliłeś zgody na przesyłanie informacji przez Fundację Gazety Wyborczej, możesz w każdej chwili taką zgodę odwołać wysyłając prośbę na adres e-mail: fundacja@wyborcza.pl

 

II. Polityka „Cookies”

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.fundacjagazetywyborczej.pl  jest z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760539.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom realizującym technicznie niektóre usługi. W szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika  i  wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

4. Zarządzanie plikami cookies.

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies zmień stosowne ustawienia w konfiguracji swojej przeglądarce internetowej.
 1. Informacja o zewnętrznych linkach

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.