O fundacji

Wolność słowa, demokracja, tolerancja, prawa człowieka, równouprawnienie… to elementy kodu DNA Gazety Wyborczej.

Od 30 lat angażujemy się w najważniejsze tematy społeczne w duchu dziennikarstwa obywatelskiego. Będziemy robić to nadal. W ostatnich czasach dobitnie przekonaliśmy się o tym, jak ważne są wolne media. Pragnąc wspierać rozwój niezależnego dziennikarstwa i rzetelny przekaz medialny powołaliśmy Fundację Gazety Wyborczej. 

Chcemy promować inicjatywy społeczne i projekty obywatelskie oraz wszelkie aktywności na rzecz poszerzania wolności mediów, podnoszenia jakości dziennikarstwa, rozwijania edukacji i krytycznego myślenia.

Naszym celem jest ogólnopolska i międzynarodową działalność oświatowa i kulturalna w zakresie dziennikarstwa, kultury i sztuki, a także integracja środowisk naukowego, dziennikarskiego, artystycznego i biznesowego wokół najważniejszych tematów współczesnego świata – pokoju, wolności, demokracji i praw obywatelskich.

 

Obszary naszej działalności

niezależne dziennikarstwo
edukacja
prawa człowieka i obywatela
kultura i sztuka

W ramach Fundacji Gazety Wyborczej będziemy:

organizować szkolenia, konferencje i debaty poświęcone zagadnieniom rozwoju niezależnych mediów i rzetelnego przekazu informacji
urządzać wystawy i koncerty, a także zbiórki pieniężne i rzeczowe na rzecz realizacji celów Fundacji
przeprowadzać i finansować badania opinii publicznej i zbiórki podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa
finansować i promować niezależne projekty dziennikarskie dotyczące obszarów działalności Fundacji
zapewniać dostęp do rzetelnej wiedzy ze świata poprzez publikację artykułów pochodzących z najważniejszych tytułów prasy zagranicznej

Nad programem Fundacji i jego realizacją czuwa Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd

Joanna Krawczyk Prezeską zarządu jest Joanna Krawczyk, od wielu lat współpracująca z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi

Rada fundacji

Jerzy Wójcik Jerzy Wójcik
Przewodniczący Rady Fundacji, wydawca Gazety Wyborczej
Jarosław Kurski Jarosław Kurski
pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”
Anne Applebaum-Sikorska Anne Applebaum-Sikorska
historyczka, profesorka na London School of Economics i publicystka "The Washington Post", Człowiek Roku Gazety Wyborczej 2018
Grzegorz Piechota Grzegorz Piechota
wieloletni dziennikarz Gazety Wyborczej, wykładowca na Uniwersytecie w Oksfordzie i w Harvard Business School
Anna Kryńska-Godlewska Anna Kryńska-Godlewska
członek Zarządu Agora S.A, menadżerka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami kapitałowymi
Adam Ringer Adam Ringer
ekonomista i biznesmen, współwłaściciel kawiarni Green Caffe Nero i firmy Paragona, która organizuje pracę dla lekarzy i pielęgniarek za granicą
Peter Wolodarski Peter Wolodarski
Redaktor Naczelny "Dagens Nyheter", szwedzkiej gazety codziennej

Nasi partnerzy

Do pobrania

Wesprzyj Fundację Gazety Wyborczej